X

Πληροφορίες Επισκέπτη

Διεύθυνση IP Μεσολαβητή
44.200.86.95
United States United States
Διεύθυνση IP
44.200.86.95
United States United States
Πλοηγός
Unknown Unknown - Version
Λειτουργικό Σύστημα
Unknown Unknown

Πρόσθετα Πλοηγού
Επιπλέον Ρυθμίσεις
<b>Επιπλέον Ρυθμίσεις</b>Ανάλυση Οθόνης
Τοπική Ώρα

Όροι Χρήσης Υπηρεσίας Φιλοξενίας Ιστοσελίδων

Η διαχείριση και ιδιοκτησία της ιστοσελίδας Kappa Solutions και των υπηρεσιών που παρέχει αυτή είναι η 'Kappa Solutions - Κονταλής Ανδ. Παναγιώτης' που στο εξής θα αναφέρεται ως "Εταιρεία" Τα εταιρικά στοιχεία μπορείτε να τα δείτε στο αρχείο pdf .

Η χρήση της ιστοσελίδας kappa-solutions.gr υποδηλώνει την πλήρη αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων που έχει θέσει η Εταιρεία. Ο χρήστης ή επισκέπτης των ιστοσελίδων ιδιοκτησίας της Εταιρίας, στο εξής θα αναφέρεται ως "Πελάτης".Απαγορεύεται ρητώς η χρήση των ιστοσελίδων της Εταιρείας σε περίπτωση μη αποδοχής των όρων και προϋποθέσεων από τον Πελάτη

Τεχνική υποστήριξη

Βεβαιώνεται ότι το υλικό που θα ανεβάζει στον server ο Πελάτης θα πρέπει να είναι έτοιμο και δεν θα χρειάζεται καμία επιπλέον επεξεργασία από την Εταιρεία για να λειτουργήσει. Η Εταιρεία έχει δικαίωμα πρόσβασης στα αρχεία, ιστοσελίδες και δεδομένα του Πελάτη.

Η Εταιρεία δεν είναι υποχρεωμένη να παρέχει τεχνική υποστήριξη που αφορά το περιεχόμενο της ιστοσελίδας του πελάτη και το ανέβασμα του περιεχομένου του στον server. Η Εταιρεία θα παρέχει τεχνική υποστήριξη στον Πελάτη, μόνο εάν η ίδια το επιθυμεί.

Η μεταφορά των sites γίνεται μόνο σε περίπτωση που είναι εφικτή και δεν επηρεάζεται η ασφάλεια των server της εταιρείας. Η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για την μη ολοκληρωμένη μεταφορά του site ή για τη μη έγκυρη μεταφορά του. Ο Πελάτης είναι υποχρεωμένος να παρέχει στην εταιρεία ότι πληροφορία σχετική με το site του ζητηθεί από τους τεχνικούς μας.

Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη προκληθεί σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας του δικτύου ή του συστήματος και δεν εγγυάται ότι η υπηρεσία φιλοξενίας θα είναι αδιάκοπη ή δεν θα γίνει κάποιο λάθος, λόγω της ειδικής φύσης του Διαδικτύου και των δικτύων μέσω των οποίων διανέμονται οι πληροφορίες. Η Εταιρεία, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες και περιστάσεις και από οποιαδήποτε αιτία, δεν έχει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια δεδομένων προκύψει από τη χρήση, διαθεσιμότητα ή μη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών που προσφέρει.

Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που το αντίγραφο ασφαλείας των αρχείων και βάσεων δεδομένων το οποίο παίρνει ανά τακτά χρονικά διαστήματα δεν είναι ενημερωμένα ή δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν.

Περιεχόμενο

Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των πληροφοριών που περνάνε μέσα από το δίκτυο των server της. Δεν εγγυάται την αξιοπιστία οποιασδήποτε πληροφορίας που εμφανίζεται στο διαδίκτυο διαμέσου ή εξαιτίας των υπηρεσιών της ή την εμπορική ή προσωπική φερεγγυότητα οποιουδήποτε παρουσιάζεται στο διαδίκτυο και δεν είναι υπεύθυνη για οποιεσδήποτε ζημιές μπορούν να συμβούν στον πελάτη ή σε αυτούς που συναλλάσσονται με αυτόν, συμπεριλαμβανομένου και της απώλειας δεδομένων, εξ' αιτίας καθυστερήσεων, μη παράδοσης εμπορευμάτων ή διακοπής υπηρεσιών για οποιαδήποτε αιτία, λάθος ή παράλειψη.

Είναι υποχρέωση του Πελάτη, να ενημερώνει και να αναβαθμίζει τον κώδικα που χρησιμοποιεί για τις ιστοσελίδες του, ώστε να είναι συμβατός με τους server και τις εγκατεστημένες εφαρμογές τους. Η Εταιρεία αναβαθμίζει σε τακτά χρονικά διαστήματα εγκατεστημένες εφαρμογές που υπάρχουν στους servers της προκειμένου να διατηρεί τα επίπεδα ασφαλείας στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο.

Απαγορεύεται η χρήση των υπηρεσιών της Εταιρίας για οποιοδήποτε μη νόμιμο σκοπό, περιλαμβανομένων αλλά μη περιοριζομένων σε δημοσίευση πορνογραφικού περιεχομένου, πειρατικού περιεχομένου, αρχείων προερχόμενων από κλοπή, αναδημοσίευση περιεχομένου χωρίς την απαραίτητη άδεια του εκδότη και την παραχώρηση πνευματικών δικαιωμάτων, αποστολή μαζικής αλληλογραφίας χωρίς την έγκριση των παραληπτών και την αναφορά της ταυτότητας του αποστολέα. Κάθε χρήστης που χρησιμοποιεί ή προτρέπει τους επισκέπτες των σελίδων του μέσω links σε σελίδες με περιεχόμενο ή πρακτικές που εμπίπτουν στα παραπάνω, μπορεί να οδηγηθεί σε άμεση διακοπή της συνεργασίας με την Εταιρία, η οποία μπορεί και να δικαιώσει κάθε θετική και αποθετική ζημία από τη μη σωστή χρήση των υπηρεσιών της.

Αποκλειστικός κριτής του αν και κατά πόσον οι σελίδες που τοποθέτησε ο χρήστης εμπίπτουν σε μια από τις παραπάνω κατηγορίες είναι μόνον η Εταιρεία η οποία έχει το δικαίωμα να διαγράφει χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, αν το θεωρήσει αναγκαίο, λογαριασμούς χρηστών που παραβιάζουν τους παραπάνω όρους.

Η Εταιρία δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των λογαριασμών των χρηστών της και δεν εγγυάται για την ακρίβεια των πληροφοριών που παρέχονται από αυτές.

Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να διαγράψει τα δεδομένα των πελατών (αρχεία, βάσεις, email κλπ) μετά την λήξη της περιόδου φιλοξενίας και δεν έχει καμία υποχρέωση διατήρησης ή επαναφοράς αντιγράφου.

Η Εταιρεία είναι υποχρεωμένη να αποκαλύψει όλες τις πληροφορίες που της έχουν δοθεί από τον πελάτη ή έχουν προκύψει από την συνεργασία με τον πελάτη (προσωπικά δεδομένα) σε περίπτωση εισαγγελικής παρέμβασης ή σε περίπτωση αιτήματος από κάποια αρμόδια αρχή. Στις πληροφορίες αυτές συμπεριλαμβάνονται και τα δεδομένα που προέκυψαν από την χρήση υπηρεσιών της Εταιρίας, όπως πχ αρχεία και βάσεις δεδομένων.

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (Email)

O πελάτης συμφωνεί ότι προτίθεται να κάνει λογική χρήση του email του και ότι η μέση κίνηση των email που διακινεί μέσω του server είναι μέσα στα πλαίσια της φυσιολογικής κίνησης ενός μέσου χρήστη του Internet το οποίο ορίζεται στην αποστολή 100 email ανά ώρα ανά domain name.

Απαγορεύονται αυστηρά και αποτελούν λόγο άμεσου τερματισμού του account τα παρακάτω:

  • Αποστολή μηνυμάτων μαζική ή μη, σε παραλήπτες που δεν έχουν ζητήσει την παραλαβή των μηνυμάτων (spamming).
  • Εγγραφή σε mailing list κάποιου παραλήπτη χωρίς την έγκριση του.
  • Διαφήμιση υπηρεσιών και προϊόντων sites που φιλοξενούνται σε server της Εταιρείας μέσω spamming κατά οποιοδήποτε έμμεσο ή άμεσο τρόπο, ακόμη και αν η αποστολή των μηνυμάτων έγινε εκτός των server της Εταιρείας.

H Εταιρεία, έχει το δικαίωμα να διαγράψει email account χωρίς δεύτερη προειδοποίηση σε αποδεδειγμένη διαμαρτυρία για spamming.

Ο πελάτης οφείλει να έχει πάντα τα στοιχεία επικοινωνίας του ενημερωμένα και να ειδοποιεί την Εταιρεία για κάθε μεταβολή τους. H επικοινωνία και ενημέρωση της Εταιρείας προς τον Πελάτη για θέματα που αφορούν στο account του (αναβαθμίσεις στους servers, λήξη - ανανέωση account κτλ) διεξάγεται μέσω email ή μέσω σχετικών ενημερωτικών σελίδων στο site της Εταιρίας. Ο Πελάτης οφείλει να ελέγχει τακτικά το email που έχει ορίσει σαν κύριο email επικοινωνίας και τον δικτυακό τόπο της Εταιρίας ώστε να ενημερώνεται για θέματα που αφορούν το account του. Το email επικοινωνίας δεν πρέπει να είναι κάποιο email το οποίο διατηρεί στους servers της εταιρίας μας. Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από τον πελάτη της Εταιρείας είναι εμπιστευτικές και η Εταιρεία έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να γίνεται χρήση τους μόνο όταν κρίνεται αναγκαίο μέσα στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Ορθή χρήση

Ο πελάτης συμφωνεί ότι προτίθεται να κάνει λογική χρήση των πόρων του server που φιλοξενείται, ότι δεν προορίζονται όλοι οι πόροι του server για δική του χρήση και αναγνωρίζει ότι μοιράζεται τους πόρους του server με άλλους χρήστες.

Ως όριο στη χρήση της υπολογιστικής ισχύος (CPU) και μνήμης του server στα shared πακέτα τίθεται το 15 % των συνολικών πόρων του server.

Σε περίπτωση που οι διεργασίες που εκτελούνται στο account του πελάτη ξεπερνούν σε σταθερή βάση την κατανάλωση του 15% των συνολικών πόρων του server, ο πελάτης ενημερώνεται σχετικά ώστε να τερματίσει τις συγκεκριμένες διεργασίες. Αν μετά την ενημέρωση το account του πελάτη συνεχίζει και παρουσιάζει αυξημένη κατανάλωση των συνολικών πόρων του server τότε η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει ή να περιορίσει τις διεργασίες χωρίς άλλη σχετική ενημέρωση του πελάτη.

Οι διαθέσιμοι πόροι του server προορίζονται αποκλειστικά για χρήση εντός των account των πελατών της Εταιρείας. Απαγορεύεται η διάθεση πόρων κατά οποιονδήποτε τρόπο σε sites τρίτων με οποιαδήποτε μορφή, περιλαμβανομένων αλλά μη περιοριζομένων σε άντληση γραφικών ή κειμένων από sites τρίτων, υλικού που βρίσκεται σε server της Εταιρείας, εκτέλεση προγραμμάτων banner exchange, proxy, file sharing κ.λ.π.

Απαγορεύεται ρητά η χρήση irc bot και chatrooms, λόγω του υπερβολικού φόρτου που προκαλούν οι παραπάνω εφαρμογές στους servers.

Ο πελάτης οφείλει να επιβλέπει το μέγεθος του χώρου που καταλαμβάνει ώστε να μην υπερβαίνει τα όρια που έχουν οριστεί.

Πρόσβαση SSH δίνεται μετά από αίτηση του πελάτη. Ο Εταιρία έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την πρόσβαση ή να δώσει περιορισμένη πρόσβαση για εκτέλεση συγκεκριμμένων εντολών.

Τα πακέτα φιλοξενίας, δίνονται από την Εταιρία μόνο για ορθή χρήση web site και email. H χρήση υπερβολικών πόρων του συστήματος δεν είναι αποδεκτή.

Απαγορεύεται η εκτέλεση αυτόνομων processes, web spider ή Indexer, bit torrent για παράνομη διακίνηση αρχείων, file-sharing, peer-to-peer, gaming servers, mail server, streaming site, άμεση και έμμεση αναμετάδοση video μεγαλύτερη των 10MΒ. Ο συνολικός αριθμός αποστολής email δεν μπορεί να ξεπερνάει τα 100 email ανά domain ανά ώρα. Σε περίπτωση που η χρήση των υπηρεσιών της Εταιρείας από τον πελάτη δημιουργεί, κατά την κρίση της Εταιρείας, πέρα από την επιτρεπτά όρια, υπερφόρτωση του εξοπλισμού και των πόρων της Εταιρείας, η Εταιρεία μπορεί να αναστείλει την λειτουργία του λογαριασμού μέχρι να καθοριστεί και να επιλυθεί η αιτία της υπερφόρτωσης. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα εξουδετέρωσης εντατικών μηχανισμών που επιβαρύνουν τους πόρους των διακομιστών, όπως την CPU.

Χρήση inodes

Ένα inode είναι μια δομή δεδομένων που χρησιμοποιείται για να αποθηκεύει πληροφορίες σχετικά με ένα αντικείμενο στο σύστημα αρχείων, όπως ένα αρχείο ή φάκελο.

Ο συνολικός αριθμός των inodes του λογαριασμού δείχνει τον αριθμό των αρχείων και φακέλων που έχετε και σε αυτό συμπεριλαμβάνονται όλα τα δεδομένα σας, όπως αρχεία της ιστοσελίδας σας, μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κτλ. Τα inodes αναφέρονται σε κάθε ξεχωριστό αντικείμενο και όχι στο μέγεθος αυτών.

Τα όριο ορθής χρήσης εφαρμόζεται ανά λογαριασμό ειναι 200.000 για την αποφυγή κατάχρησης των δίσκων των servers. Αν το σχετικό όριο ξεπεραστεί ο λογαριασμός σας δεν θα είναι σε θέση να εγγράψει νέα αρχεία στον δίσκο.

Περιγραφή υπηρεσιών hosting

το site σας βρίσκεται μέσα σε έναν cloud server και οι πόροι (CPU, RAM) κατανέμονται μεταξύ πολλών άλλων ιστοσελίδων που βρίσκονται στον ίδιο server ανάλογα με το πακέτο που έχετε επιλέξει.

Στο πακέτο Διαχείρισης προσφέρουμε όλες τις πρόσθετες διεργασίες, από backups και software upgrades του Λειτουργικού Συστήματος, έως εγκαταστάσεις/ρυθμίσεις του Apache,PHP,MySQL, έστι ώστε το μόνο πράγμα για το οποίο θα χρειάζεται να ανησυχείτε, είναι το περιεχόμενο της/των ιστοσελίδας/ων σας. Εμείς θα αναλάβουμε όλα τα υπόλοιπα.

Η Εταιρεία έχει την υποχρέωση να παρέχει στον πελάτη τον δίσκο, το traffic και τις βάσεις που χρειάζεται για να λειτουργήσει το site του, χωρίς να τον περιορίζει αλλά και χωρίς να επηρεάζονται τα υπόλοιπα site του ίδιου server.

Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να διακόψει την λειτουργία ενός web site που συνδέεται με Unlimited πακέτο σε περίπτωση που υπερφορτώνει αυτό τους server της και επηρεάζει τα υπόλοιπα site. Θα πρέπει να ενημερωθεί ο πελάτης και οι τεχνικοί της Εταιρίας θα προσπαθήσουν να συμβουλέψουν για τα προβλήματα του site του, ώστε να αποκατασταθούν τα προβλήματα.

Αντίγραφα ασφαλείας (backup)

Η Εταιρεία δημιουργεί καθημερινά αντίγραφα ασφαλείας και τα διατηρεί για 14 ημέρες.

Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που το αντίγραφο ασφαλείας των αρχείων και βάσεων δεδομένων το οποίο παίρνει ανά τακτά χρονικά διαστήματα δεν είναι ενημερωμένο ή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί.

Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημιά (οικονομική ή άλλης φύσεως) που προκύπτει από την αδυναμία συστημάτων hardware ή software. Ο πελάτης δεσμεύεται ότι δεν θα έχει κανενός είδους αξιώσεις πέρα από την ανάκτηση αντιγράφων ασφαλείας (backup), τα οποία είναι υποχρεωμένη να διατηρεί η Εταιρεία σε δικό της σύστημα ανα τακτά χρονικά διαστήματα που ορίζονται απο αυτή.

Η Εταιρία έχει το δικαίωμα να διαγράψει τα δεδομένα των πελατών (αρχεία, βάσεις, email κλπ) μετά την λήξη της περιόδου φιλοξενίας και δεν έχει καμία υποχρέωση διατήρησης ή επαναφοράς αντιγράφου.