X

Πληροφορίες Επισκέπτη

Διεύθυνση IP Μεσολαβητή
3.230.173.188
United States United States
Διεύθυνση IP
3.230.173.188
United States United States
Πλοηγός
Unknown Unknown - Version
Λειτουργικό Σύστημα
Unknown Unknown

Πρόσθετα Πλοηγού
Επιπλέον Ρυθμίσεις
<b>Επιπλέον Ρυθμίσεις</b>Ανάλυση Οθόνης
Τοπική Ώρα

Ανάπτυξη Λογισμικού

Κατασκευάζοντας για εσάς το εξειδικευμένο Λογισμικό (software) σύμφωνα με τις ανάγκες σας, επεκτείνετε τις δυνατότητες της επιχείρησής σας.

Μια επιχείρηση γίνεται πιο ανταγωνιστική όταν επιτυγχάνει μεγαλύτερη απόδοση με μικρότερο λειτουργικό κόστος. Το κυριότερο στοιχείο της απομείωσης του κόστους λειτουργίας είναι η ελαχιστοποίηση του χρόνου που απαιτείται για την ολοκλήρωση μιας ενέργειας ή διαδικασίας.

Τα σύγχρονα μέσα μηχανογράφησης και μηχανοργάνωσης μειώνουν το χρόνο ολοκλήρωσης μιας ενέργειας ή διαδικάσιας και ελαχιστοποιούν το κόστος λειτουργίας της επιχείρησης.

Η επιχείρησή σας έχει εξειδικευμένες απαιτήσεις για την λειτουργία και την παραγωγή της, που τη διαφοροποιούν από τον ανταγωνισμό της και τη βοηθούν να αυξάνει την αξία των υπηρεσιών που παρέχει στους πελάτες της. Έχει λοιπόν ανάγκη υλοποίησης λειτουργιών πέραν των ευρέως διαδεδομένων στην αγορά που δραστηριοποιείται.

Ενώ τα λογισμικά του εμπορίου εστιάζουν σε κατηγορίες επιχειρήσεων και δεν καλύπτουν απόλυτα τις εξειδικευμένες και ιδιαίτερες απαιτήσεις για την ορθή μηχανογράφηση της κάθε επιχείρησης, εμείς αναπτύσσουμε το ιδανικό λογισμικό ώστε να διαθέτει λειτουργίες που δεν παρέχονται στην τυποποιημένη λειτουργικότητα και να είναι προσαρμοσμένο ακριβώς στις απαιτήσεις παραγωγής και λειτουργίας της δικής σας επιχείρησης.

Τα οφέλη της δημιουργίας του δικού σας Λογισμικού

Οι υπηρεσίες μας στην Ανάπτυξη Λογισμικού, σας δίνουν τη δυνατότητα να καλύφθουν οι εξειδικευμένες απαιτήσεις της επιχείρησης σας και να δημιουργήσουν το λογισμικό που απαιτείται, προσαρμοσμένο ακριβώς στις λειτουργίες που θέλετε και στις απαιτήσεις που χρειάζεστε όπως στην...

Κατάλληλη οργάνωση της καθημερινής Πληροφορίας

Έγκαιρη πρόληψη Σφαλμάτων

Κάλυψη των απαιτήσεων της Παραγωγής

Άμεση προβολή της Παραγωγής

Επέκταση των Δραστηριοτήτων

On-line επικοινωνία με τους Πελάτες

Τάχιστη ευρεση της Πληροφοριας

Κατάλληλη οργάνωση της καθημερινής Πληροφορίας

Εγκαιρη προληψη Σφαλμάτων

Κάλυψη των απαιτήσεων της Παραγωγής

Ταχιστη προβολή της Παραγωγής

Επέκταση των Δραστηριοτήτων

On-line επικοινωνία με τους Πελάτες

Τάχιστη ευρεση της Πληροφοριας

Επιλέγοντας εμάς για το Λογισμικό σας, γιατί...

...έχουμε την τεχνογνωσία...

στα πρότυπα λογισμικού, τις διαδικασίες και τις μεθοδολογίες που δημιουργούν τον κύκλο ανάπτυξης του λογισμικού. Ο κλυκλος ανάπτυξης λογισμικού περιλαμβάνει την καταγραφή των απαιτήσεων, τον σχεδιασμό, την υλοποίηση, την ολοκλήρωση, τον έλεγχο και την επαλήθευση του τελικού προϊόντος.

...διαθέτουμε την εμπειρία...

στην επικοινωνία με τον πελάτη, την αναλυτική καταγραφή των απαιτήσεων στην ανάπτυξη λογισμικού καθώς και στον ποιοτικό έλεγχο με την χρήση της μεθοδολογίας Agile. Τα παραπάνω εγγυώνται την ικανότητά μας στην κατασκευή του λογισμικού που θα ικανοποιήσουν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες.

Η εφαρμογή της μεθοδολογίας Agile που χρησιμοποιούμε έχει ως τελικό στόχο την κάλυψη των απαιτήσεων στο ελάχιστο δυνατό χρόνο.

Ο κύκλος ζωής της ανάπτυξης λογισμικού της Agile βασίζεται στην επαναληπτική διαδικασία. Κάθε κύκλος επανάληψης έχει ως αποτέλεσμα το Λογισμικο και τα υποστηρικτικά στοιχεία (πχ. η τεκμηρίωση ή τα εγχειρίδια), να διαθέσιμα για χρήση από τον πελάτη, έως ότου ολοκληρωθεί το τελικό προϊόν.

Κάθε επανάληψη έχει σταθερή διάρκεια και έχει σταθερό χρόνο ολοκλήρωσης. Έτσι, η διαδικασία επανάληψης είναι μεθοδική και το εύρος κάθε επανάληψης είναι τόσο ευρύ όσο επιτρέπει ο διαθέσιμος χρόνος.

Kατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής ανάπτυξης ενος Λογισμικού, πολλαπλοί κύκλοι επαναλήψης ενδέχεται να πραγματοποιηθούν και κάθε ένας ακολουθεί τη δική του ροή εργασίας. Κατά τη διάρκεια ενός κύκλου επανάληψης, είναι σημαντικό ο πελάτης και οι εμπλέκόμενοι φορείς να παρέχουν τις κατάλληλες πληροφορίες για να εξασφαλίσουν ότι τα χαρακτηριστικά ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους.

Η όλη διαδικασία είναι εξαιρετικά διάφανης στον πελάτη. Για το σκοπό αυτό υπάρχει ανοικτη επικοινωνία με τον πελάτη και χρησιμοποιούνται και κατάλληλα συστήματα συντονισμού της συνεργασίας από απόσταση.

Τα στάδια μιας τυπικής ροής διαδικασίας αναπτυξης λογισμικού, βασιζόμενη στη μεθοδολογία Agile, παρουσιάζεται παρακάτω.

Πρέπει να σημειωθεί οτι τα στάδια δεν είναι απαραίτητο να ακολουθούνται πάντα διαδοχικά. Είναι ευελικτα και εξελισσόμενα και μπορούν να εκτελεστούν και παράλληλα.

Σε συνεργασία με τον πελάτη καθορίζονται οι απαιτούμενες διεργασιες και χαρακτηριστικά του λογισμικού τα οποία πρέπει να είναι ποσοτικοποιήμένα και λεπτομερή.

Στη συνέχεια επιμερίζονται οι διεργασιες, που πρέπει να εκτελει το λογισμικο, σε μικρότερα μέρη και στη συνέχεια τίθενται σε χρονοδιάγραμμα και σε κατάλληλη προτεραιότητα προς υλοποίηση.

Ανάλογα με την πολυπλοκλότητα της διεργασιας ή του χαρακτηριστικού ενδέχεται να δημιουργηθεί μια ξεχωριστή ροή επανάληψης για αυτό.

Κατα την πρώτη επανάληψη,

 • γίνεται η επιλογή των κατάλληλων γλωσσών προγραμματισμού, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του λογισμικού.

Μετά την πρώτη επανάληψη,

 • τα δεδομένα που συλλέχθηκαν στο τέλος της προηγούμενης επανάληψης και σε συνεννόηση με τον πελάτη, επαναπροσδιορίζονται πιο συγκεκριμένα οι λειτρουργίες των διεργασιων ή του χαρακτηριστικών του λογισμικού.

Σχεδιάζεται το γραφικο περιβάλλον εργασίας του λογισμικού. Ο σχεδιασμός γίντεται με βάση την βέλτιστη ευχρηστία και απόδοση απο τους χρήστες.

Κατα την πρώτη επανάληψη,

 • δημιουργούνται οι αλγορίθμοι των διεργασιών.

 • αναπτύσσεται ο κώδικας των διεργασίων ακολουθώντας την επαναληπτική και βαθμιαία αναπτυξιακή προσέγγιση IID (Internal Iterative Deepening).

 • γίνεται η διασύνδεση με το γραφικό περιβάλλον.

Μετά την πρώτη επανάληψη,

 • εφαρμόζεται η αποσφαλμάτωση.

 • τροποποιείται η λειτουργία των διεργασιών.

 • βελτιστοποιείται η διασύνδεση με το γραφικό περιβάλον.

Στο στάδιο των δοκιμών, στο λογισμικό εφαρμόζονται:

 • Έλεγχος ποιότητας

 • Έντοπισμός σφαλμάτων

 • Έλεγχος απροσκοπτης λειτουργίας

 • Έλεγχος διαχείρισης πόρων

Τα ως άνω ολοκληρώνονται με:

 • Έλεγχο Διεργασιών (Unit Testing)

 • Έλεγχο Διασύνδεσης Διεργασιών (Integration testing)

 • Έλεγχο Λειτουργίας Λογισμικού (System Testing)

 • Προσομοίωση Λειτουργίας Λογισμικού (Aacceptance Testing)

Μετά τη δοκιμή, παραδίδεται στον πελάτη η δοκιμαστική έκδοση του λογισμικού.

 • Συλλέγουμε και αξιολογούμε τις παρατηρήσεις ή τις βελτιώσεις που ενδέχεται να θέλει ο πελάτης και επαναπροσδιορίζουμε τις απαιτούμενες διεργασιες.

 • Στη περίπτωση που ο πελάτης έχει ικανοποιηθεί απο το αποτέλεσμα τότε ετοιμάζεται το πακέτο διανομής της τελικής έκδοσης.

  Η τελική έκδοση δεν φέρνει απαραίτητα και το τέλος της ανάπτυξης του λογισμικού. Παρακολούθείται και ελέγχεται η απρόσκοπτη λειτουργία του, ωστε να γίνονται μικροβελτιώσεις και αυξηση επιδόσεων σε αυτό.

  Τέλος καταγράφονται, σε συννενόηση με τον πελάτη, ενδεχόμενες επιθυμητές λειτουργίες ωστε να υλοποιηθούν σε μεταγενέστερες εκδόσεις του λογισμικού.

Αναπτύσσουμε λογισμικά για μια ευρεία γκάμα χρήσεων και για μια πληθώρα πλατφορμών.

Διαδίκτυο

Επιτραπέζιοι Η/Υ

Φορητοί Η/Υ

Διακομιστές

Κινητά Τηλέφωνα

Φορητές Συσκευές

Για την σωστή και ολοκλήρωμένη ανάπτυξη λογισμικού χρειάζεται συνήθως να χρησιμοποιηθούν παραπάνω απο μια τεχνολογίες. Συνδιάζουμε τεχνολογίες και γλώσσες προγραμματισμού απο καταξιωμένους οίκους.

Παρακάτω σας παρουσιάζουμε κάποιες απο τις πιο συνηθισμένες τεχνολογίες που χρησιμοποιούμε:

Alt Text
Alt Text
Alt Text
Alt Text
Alt Text
Alt Text
Alt Text
Alt Text
Alt Text
Alt Text
Alt Text
Alt Text

Ας βελτιώσουμε τη Λειτουργία της Επιχείρησης σας με το δικό σας Λογισμικό.